DARMA-KAI

Jäseneksi liittyminen

Seuran jäseneksi voi liittyä maksamalla seuran vuosikokouksessa vahvistettavan seuran jäsenmaksun. Seuran jäsenellä on seuran säännöissä mainitut oikeudet ja velvollisuudet. Seuran jäsenen maksettua jaoston hallituksen asettaman harjoitusmaksun, hän on oikeutettu osallistumaan jaoston toimintaan ja etuihin. Seuran jäsenmaksun ja harjoitusmaksun myötä jäsen on oikeutettu kaikkiin niihin henkilöjäsenetuihin, jotka tulevat Darma-Kain kattojärjestöjäsenyyksien kautta.