Laukaan Kisa-veljet - Darma-Kai judojaos

GDPR

Tietoa EU:n tietosuojauudistuksesta (GDPR)

Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on henkilötietojen suojaa koskeva EU-säädös. Sitä aletaan soveltaa 25. toukokuuta 2018, ja se korvaa suurelta osin nykyisen tietosuojasääntelyn.Lyhyesti sanottuna GDPR-asetusta sovelletaan kaikessa EU:n sisällä tapahtuvassa tai EU:n kansalaisiinliittyvässä henkilötietojen käsittelyssä.Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on yhtenäistää ja yksinkertaistaa tietosuojasääntelyä ja vahvistaahenkilötietojen suojaamista samalla tavalla eri puolilla EU:ta.Yksityishenkilöille asetus tarkoittaa, että he saavat vaikuttaa enemmän heistä säilytettäviin henkilötietoihin.

Tietosuoja-asetus Seuran näkökulmasta


Pidämme tietosuoja-asetusta tärkeänä uudistuksena

Me uskomme, että tietosuoja-asetus parantaa henkilötietojen suojaa ja vaatii seuroja toimimaan läpinäkyvämmällä
ja turvallisemmalla tavalla. Tämä tarjoaa seuroille mahdollisuuden olla avoimempia siitä, miten he käsittelevät
jäseniensä tietoja. Jäsenet voivat myös valita yhä joustavammin, miten heidän henkilötietojaan käsitellään.

Meille on tärkeää, että tiedät, mitä tietoja sinusta keräämme ja miten tiedot kerätään.

Mitä tietoja keräämme?

Keräämme henkilötietoja aina vastuullisesti ja yksityisyyttäsi kunnioittaen.

Jotta voimme tarjota sinulle joustavan tavan esimerkiksi Seuran jäsenmaksun suorittamiseen, meidän on kerättävä sinusta tiettyjä henkilötietoja.
Voit suoraan tai välillisesti antaa meille tietoja itsestäsi monin eri tavoin. Tyypillisiä esimerkkejä ovat:
- Täytät paperisen seuraan liittymislomakkeen
- Ilmottaudut tapahtumiin lähettämällä sähköpostin Seuran sähköpostiin
- Ilmottaudut harjoituksiin 'Nimenhuudon' kautta
- Maksat Seuran tai Judoliiton jäsenmaksun 'Suomisportin' kautta
- Otat yhteyttä meihin sähköpostilla
- Maksat tapahtumiin osallistumis maksut seuran tilille

Itse antamasi tiedot

Voit antaa meille itseäsi koskevia yllä esitetyllä tavalla.

Näitä tietoja voivat olla:
- Henkilö- ja yhteystiedot - nimi, syntymäaika, henkilötunnus, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero jne.

Maksutietoja (luotto- tai maksukorttitiedot) Seura ei kerää mutta Suomisport kysyy tiedot Seuran tai Judoliiton maksuja suorittaessasi.


Voit milloin tahansa muuttaa tietojasi, kuten yhteystietoja ja muita itse antamia tietojasi Suomisportissa tai Nimehuudossa. Muutoin kuin Suomisportissa kerätyt tiedot voit muuttaa ottamalla Seuran rekisterinpitäjään yhteyttä.

Miten käytämme tietojasi?
Meille on tärkeää, että tiedät, miten käytämme henkilötietojasi. On useita erilaisia tilanteita,
joissa meidän pitää käyttää tietojasi. Tyypillisiä esimerkkejä ovat:
- Tarkistamme jäsenyyden ennen kilpailuihin menemistä
- Tarkistamme Judoliiton vakuutuksen voimassaolon ennen kilpailuihin menemistä
- Harjoittelukauden jäsenmaksun suorittamisen tarkistus
- Tapahtumiin osallistujien informointi sähköpostilla/puhelimitse
- Kilpailutulosten lisääminen Seuran verkkosivuille
- Valokuvien lisääminen tapahtumista Seuran verkkosivuille

Seura pitää huolta siitä, että henkilötietoja käytetään vai asianmukaiseen tarkoitukseen ja että tietoihin pääsee käsiksi vain henkilötietojen käsittelyyn nimetyt henkilöt.

www-suunnittelu: Keski-Suomen Verkkomedia